Početna >
Seminar Gender in the Academic World na Filozofskom fakultetu

Poštovane koleginice i kolege,

U saradnji sa Savetom Evrope i Centrom za obrazovnu politiku, Centar za Rodne studije Univerziteta u Novom Sadu Vas poziva na seminar „Gender in the Academic World“ koji će se održati u petak 11. decembra sa početkom u 10 časova na Filozofskom fakultetu, sala 30 na prvom spratu.

Sa velikom zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će seminar otvoriti profesor Lars Jalmert, ekspert Saveta Evrope za pitanja roda. Profesor Jalmert je profesor pedagogije i obrazovanja Univerziteta u Stokholmu i član Komiteta za istraživanja roda švedskog istraživačkog saveta (Swedish Research Council's Committee on Gender Research).

Seminar je namenjen ženama na rukovodećim funkcijama na univerzitetu i na fakultetima. U okviru seminara planirana su izlaganja i dve bivše rektorke Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Fuade Stanković i prof. dr Radmile Marinković-Nedučin.

Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu i ko-organizatori seminara Vas pozivaju da učestvujete u interaktivnom seminaru i diskusijama o planiranju i implementaciji rodno osetljivih obrazovnih politika na makro, mezzo i mikro nivou.

U očekivanju da nam se priključite, srdačano vas pozdravljamo!

Za Centar za rodne studije
Prof. dr Slobodanka Markov

Celodnevni program seminara

“Gender in the academic world”
11th December 2009
University of Novi Sad
Agenda

Co-organisers: Council of Europe, Centre for gender studies (University of Novi Sad), Centre for Education Policy

10.00 – 10.30 Opening address
- Centre for gender studies: prof. dr Svenka Savić
- Centre for Education Policy
- Council of Europe

10.30 – 11.15 Opening speech: prof. Lars Jalmert
30 minutes, 15 minutes QandA

11.15 – 12.15
Presentation 1: Women in the university 15 min, kolegica Nis 1
Presentation 2: Does X matters in an academic career? 15 min, kolegica Nis 2
Moderator: prof. dr Svenka Savić
30 min QandA

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15 Women as leaders in the university
Prof. dr Fuada Stankovic, former rector, 10 min
Prof. dr Radmila Marinković-Nedučin, former rector, 10 min
Moderator: Centre for education policies
20min QandA

14.15 – 14.30 Coffee Break

14.30 – 16.00
Introductory speech: Gender policies in education, Centre for gender studies (University of Novi Sad), 15 min

Discussion in 2 smaller groups: Gender policies in education 30 min
Moderators: doc. dr Aleksandra Izgarjan, Kolegica Nis 3

Report back from discussions 15 minutes

16.00 – 16.30 Closing remarks/Reflections on the days discussion
Kolegica Nis 4
Centre for gender studies Novi Sad
Centre for education policy

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu