Početna >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Kancelarija za nastavu, nauku i odnose s javnoscu

Obaveštenje za javnost
JAVNA PREZENTACIJA RADOVA U UŽEM IZBORU ZA NAGRADU „DR ZORAN ĐINĐIĆ“
ZA NAJBOLJI DIPLOMSKI RAD, ZAVRSNI RAD NA DIPLOMSKIM AKADEMSKIM
STUDIJAMA – MASTER ILI MAGISTARSKI RAD IZ FILOZOFSKIH I SOCIOLOŠKIH
NAUKA ZA 2009. GODINU

Univerzitet u Novom Sadu obaveštava sve zainteresovane da će se javna prezentacija radova u užem izboru za Nagradu „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na diplomskim akademskim studijama – master ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“ u 2009. godini održati u SREDU 9. DECEMBRA 2009. GODINE S POČETKOM U 17.00 ČASOVA u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (sala br. 30, 1. sprat).

Na javnoj prezentaciji radova biće predstavljeni radovi sledećih kandidata:
- Marjana Ivkovića master rad „Evolucija poimanja konfliktne prirode modernih društava u kritičkoj teoriji”; Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;
- Aleksandre Trklje master rad „Pozicija kineskih imigranata u svesti građana Beograda”; Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;
- Nemanje Zvijer magistarski rad „Ideologija slike: igrani film u funkciji ideoloskog teksta (sociološka analiza jugoslovenskog ratnog spektakla)”; Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;
- Nemanje Sovtića diplomski rad „Balet Petruška Igora Stravinskog u svetlu imanentnog kriticizma Teodora Adorna”; Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu;
- Čedomira Cicovića diplomski rad „Viđenje liberalizma i neoliberalizma kroz odnos Džona Loka i Miltona Fridmana”; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu;
- Marka Perića diplomski rad „Problematizacija Kantovog stava: ‘Bivstvovanje nije nikakav realni predikat’”; Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu; i
- Branislava Filipovića magistarski rad „Sociološki aspekti internet pornografije”; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu