Početna >
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za anglistiku

dr Daglas Fajfer
Univerzitet Stouni Bruk, Njujork

Izgubljeni raj Džona Miltona
recital

Ponedeljak, 21. decembar 2009, s početkom u 12.00 sati,
Filozofski fakultet, Novi Sad, sala 30/1

i

predavanje

From Stage to Page:
Shakespeare and Renaissance Print Culture

Sreda, 23. decembar 2009, s početkom u 12.00 sati,
Filozofski fakultet, Novi Sad, 25/1

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu