Početna >
KONKURS "BE COOL, BE BUDDY! :-)"


UNIVERZITET U NOVOM SADU
KANCELARIJA ZA MEdUNARODNU SARADNJU
raspisuje

K O N K U R S
"BE COOL, BE BUDDY! :-)"

Svake godine nekoliko desetina stranih studenata jedan deo svojih studija provede nafakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Mobilnost studenta je ne samo mogućnost studiranja u inostranstvu, već i prilika zasticanje novog životnog iskustva, susreta sa drugačijom kulturom i, iznad svega, druženja.

Budimo dobri domaćini i pružimo podršku stranim studentima kako bi se što bolje snašli u novoj sredini, upoznali naš grad, te osetili pravi studentski život u Novom Sadu!:-)

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu raspisuje konkurs za članove tzv. "Buddy network" - mreže studenata - volontera koji bi bili podrška stranim studentima.

Zadatak "buddy" studenta je da, po potrebi, bude na rapolaganju stranom studentu pre njegovog dolaska u Novi Sad, da ga upozna sa univerzitetskim kampusom, gradom, bude mu moralna podrška u novoj sredini. Biti „buddy“ je izuzetna prilika za druženje i sticanje novog iskustva

Uslovi za prijavu:
- status studenta osnovnih, master ili doktorskih studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
- dobro poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru i redovno korišćenje elektronske pošte
- komunikativnost
- spremnost da se odvoji vreme (makar jednom nedeljno) i posveti stranom studentu.

Prijavnu dokumetaciju (CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku, uverenje o statusu studenta: uverenje sa fakulteta ili fotokopija prve stranice indeksa i stranice sa poslednjim overenim semestrom) dostaviti poštom ili lično do 15. januara 2010. godine na sledeću adresu:

Univerzitet u Novom Sadu, Kancelarija za međunarodnu saradnju, Trg Dositeja Obradovića 5 (Kula FTN-a, IV sprat), 21000 Novi Sad, sa napomenom: "Za Natašu Nikolić – konkurs za BUDDY NETWORK" ILI
e-mailom na: natasa_nikolic@uns.ac.rs.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će u drugoj polovini januara 2010. godine biti pozvani na intervju.

Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova putem telefona: 021/485-20-31 ili email-a: natasa_nikolic@uns.ac.rs.

Plakat (pdf)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu