Početna > Konferencije >

Philosophiae Servias Oportet
Prva konferencija za nastavu filozofije

TEMA:
Nastava etike

Filozofski fakultet u Novom Sadu
25.05.2019.

Sa zadovolјstvom i radošću obaveštavamo vas da Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizuje prvu konferenciju posvećenu nastavi filozofije u srednjim stručnim školama i gimnazijama. Opšti naziv konferencije je Philosophiae Servias Oportet, a ovogodišnja tema je „Nastava etike”.

Cilј ove konferencije je da obezbedi institucionalni prostor za stručno usavršavanje, naučni rad i međusobno povezivanje nastavnika filozofije u srednjim stručnim školama i gimnazijama. Ideja za organizaciju skupa potekla je od činjenice da između Odseka za filozofiju i srednjoškolskih, odnosno gimnazijskih nastavnika ne postoji nikakva institucionalizovana saradnja. Namera nam je da organizovanjem konferencije institucionalno podržimo stručno usavršavanje nastavnika, koji bi na konferenciji imali priliku da predstave rezultate sopstvenog rada i istraživanja, kao i da svoja iskustva podele sa drugim nastavnicima. Takođe, cilј nam je i da se, kao Odsek za filozofiju, bolјe povežemo sa nastavnicima filozofije – naročito na teritoriji Vojvodine, kako bismo u budućnosti zajedničkim naporima mogli da unapredimo nastavu filozofije i na srednjoškolskom i na visokoškolskom nivou, odnosno da unapredimo status filozofije kao nastavnog predmeta na svim nivoima obrazovanja i u svim obrazovnim ustanovama. Voleli bismo da se ovom prilikom bolјe upoznamo sa svim problemima sa kojima se susreće naša struka, kao i sa načinima na koje ih zajednički možemo rešavati.

Tema „Nastava etike” odabrana je u svetlu načelnog statusa etike u savremenoj filozofiji, kao jednog od najperspektivnijih domena filozofije, ali takođe i u svetlu najavlјene reforme srednješkolskog obrazovanja, unutar kog bi upravo etičke teme trebalo da imaju centralno mesto.

Konferencija „Nastava etike” održaće se 25.05.2019. godine u 10 časova u sali P9 u prizemlјu Filozofskog fakulteta. Nakon konferencije biće objavlјen i zbornik radova.

Odsek za filozofiju pokrenuo je proceduru da ova konferencija bude registrovana kao oblik stručnog usavršavanja (shodno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika). Takođe, trenutno radimo na obezbeđivanju sredstava za refundiranje troškova puta za učesnike, te sve zainteresovane molimo da u prijavi naznače mesto iz kojeg dolaze na konferenciju. Za sve učesnike obezbeđujemo osveženje u kafe pauzama, kao i ručak.

Ovim putem srdačno vas pozivamo da uzmete učešća u radu ove konferencije, te da svojim izlaganjem doprinesete njenom održavanju i kvalitetu. Rok za prijavu izlaganja je 20. 04. 2019. godine. Molimo vas da nam do navedenog roka pošalјete naziv Vašeg izlaganja, kao i asptrakt sa klјučnim rečima (na srpskom i engleskom jeziku), na adresu philosophiaeserviasoportet@gmail.com.

PROGRAM KONFERENCIJE

Odsek za filozofiju
Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu