Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
 1 Centar za usavršavanje nastavnika
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Centar za usavršavanje nastavnika

Obaveštenje za polaznike Programa za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija koji su prijavili ispite za 08. 10. 2016.
(06.10.2016.)

Ispit iz PEDAGOGIJE biće održan 08. 10. 2016. u 09.30h, kabinet br. 142.
Ispit iz PSIHOLOGIJE biće održan 08 10. 2016. u 10.00h, kabinet br. 146.
Ispit iz METODIKE NASTAVNOG RADA biće održan 08. 10. 2016. u 10.00h, kabinet br. 315.
Ispit iz METODIČKE PRAKSE biće održan 08. 10. 2016. u 11.00h, učionica br. 314.

Procedura prijave ispita u okviru Programa za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija
(29.09.2016.)

Prijavljivanje za polaganje određenog ispita potrebno je izvršiti nedelju dana pre predviđenih datuma ispita, i to putem mejla - sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs sa jasnom naznakom datuma i predmeta koji kandidat planira da polaže. Na osnovu spiska prijavljenih kandidata, biće napravljen raspored ispita (tačno vreme, prostorije) koji će blagovremeno (najkasnije dan-dva pre ispita) biti istaknut na sajtu Centra za usavršavanje nastavnika.

 

Obaveštenje za polaznike Programa za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija
(23.09.2016.)

Rok za završetak svih predviđenih obaveza u okviru Programa za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija ograničen je na period od jedne kalendarske godine od godine upisa. U skladu sa odlukom Saveta Filozofskog fakulteta broj 02-324/1, održanog dana 25. 5. 2016. godine, kandidati upisani na Program za sticanje pedagoskih, psiholoških i metodičkih kompetencija pre 1. oktobra 2015. godine mogu da produže status aktivnog polaznika Programa, uplatom u iznosu od 10.000,00 dinara, kojom im se status produžava na još godinu dana.
Uplate se vrše na žiro račun 840-1712666-26, broj modela 97 i poziv na broj  938004765.

Obaveštenje za polaznike Programa za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija
(16.09.2016.)

Termini ispita za oktobar i novembar su 08. 10. 2016. i 05.11. 2016.

Sajt Centra za usavršavanje nastavnika trenutno nije u funkciji, te Vas molimo da se za sve informacije javite na sledeće mail adrese: sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs ili  ppm@ff.uns.ac.rs

Program za sticanje pedagoških, psiholoških i metodičkih kompetencija (pdf)


 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu