O Centru
   Organizacija Centra
   Delatnost Centra
   Osnovne studije
   Doktorske studije
   Građanstvo
   Cenovnici i način plaćanja
   Kontakt i prijava

   

Početna > Fakultet > Centar za jezike >
Osnovne studije - Rasporedi studenta za strani jezik po izboru

Informaciju o jeziku na koji je raspoređen student treba da potraži u okviru studijskog programa na koji je upisan.

Kako bi bili raspoređeni na odgovarajući nivo učenja, svi studenti su dužni da pristupe klasifikacionom testu. Klasifikacioni testovi za sve jezike biće održani 6. oktobra sa početkom u 16 sati. Rasporedi studenata po učionicama biće naknadno objavljeni.

Početak nastave je predviđen za 13. oktobar.

Engleski jezik i književnost - II godina Psihologija
Filozofija Rusinski jezik i književnost
Nemački jezik i književnost Ruski jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost Sociologija
Istorija Srpska književnost i jezik
Komparativna književnost Srpski jezik i književnost
Žurnalistika - I godina Srpska filologija u kontaktu - II godina
Žurnalistika - III godina  
Pedagogija  

Uvid u način raspoređivaja studenta na strane jezike zainteresovani studenti mogu dobiti u petak 3.10.2014. godine od 9 do 12 časova u kancelariji br. 16 na mezaninu.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu