Početna >

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu

 

Senat Univerziteta u Novom Sadu je na 5. sednici 31. januara 2019. godine  doneo Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu za apartmane za koje pravo korišćenja prestaje u periodu od 1. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine.

Rok za prijavu na konkurs je od 4.-18. februara 2019. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa (pdf)
Konkurs (pdf)


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu