Početna >

Kvar na telefonskoj centrali Univerziteta u Novom Sadu

 

Zbog kvara na telefonskoj centrali Univerziteta u Novom Sadu, stručne službe i Biblioteku Fakulteta, sva zainteresovana lica mogu dobiti na sledeće brojeve telefona:

Služba za studentska pitanja 450-628
Informacije u vezi sa upisom 458-948, 459-275

Računovodstvo 450-636

Služba za opšte i pravne poslove 450-856

Biblioteka 450-873

Tehnička služba 450-732

Dekanat 450-690


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu