Početna >

Naučna Tribina istoričara
22.03.2018. godine, Seminar Odseka za istoriju u 11 časova


Predavanje:
Dr Nedelјko V Radosavlјević


Tema:

Pravoslavni i muslimani u Užicu u vremenu straha (1788-1862)

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu