Početna >

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji,  Filozofski  fakultet Univerziteta u  Novom Sadu , u saradnji sa  Ministarstvom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, raspisuje

KONKURS ZA VOLONTIRANJE STUDENATA

Pravo učešća na konkursu imaju:

  • Studenti IV godine, apsolventi, studenti master akademskih, specijalističkih i doktorskih studija obrazovnog profila/smera Sociologija, Socijalni rad, Pedagogija i Psihologija.

Kriterijumi koji će biti uzeti u obzir:

  • Prosek ocena
  • Dužina trajanja studija
  • Motivisanost za volontiranje;

Izabrani kandidati/kinje imaće mogućnost da volontiraju u trajanju od 3 meseca, u institucijama u koje ih raspoređuje organizator volontiranja (ustanove socijalne zaštite, centri za socijalni rad, inspektorat za rad...). Svaki volonter će imati svog dodelјenog mentora koji će biti zadužen za rad sa njim.

Nakon uspešno završenog volontiranja svi kandidati/kinje od organizatora volontiranja će dobiti potvrde o volontiranju.

Prijave se vrše u Studentskoj službi. Kandidat donosi kratku biografiju/motivaciono pismo i popunjava prijavu (koju dobija u Studentskoj službi).

Za sve dodatne informacije obratite se Studentskoj službi  na telefon/mejl 021/485-3976 stsluzba@ff.uns.ac.rs.

KONKURS TRAJE DO 28.03.2018.

PROGRAM VOLONTIRANJA (pdf)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu