Početna >

Nagrada Borivoje Marinković studentkinji Neveni Savić


U svečanoj sali Filozofskog fakulteta, 15. novembra 2017. godine, po šesti put dodelјena je nagrada Borivoje Marinković. U konkurenciji za nagradu ove godine našlo se pet studentskih radova:

1. Sanja P. Veselinović (Odsek za srpsku književnost)
Pogubnost lјudskih strasti u „Kratkom napisaniju o spokojnoj žizni Aleksija Vezilića

2. Petar Vučković (Odsek za komparativnu književnost)
Humorni i parodijski aspekt u „Dervišu“ Stijepa Đurđevića

3. Jovana Nikoletić (Odsek za srpsku književnost)
Motiv izdaje u pesmama o Kosovskom boju

4. Nevena Savić (Odsek za srpsku književnost)
Carmina figurata od postanka do srpskog baroka (Žefarović i Orfelin)

5. Branislav G. Čurčov (Odsek za srpsku književnost)
Figura oca u memoarskoj prozi Simeona i Aleksandra Piščevića

Komisija u sastavu: prof. dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, prof. dr Sava Damjanov,  doc. dr Nataša Polovina i Mirjana Marinković kao pridruženi član u ime porodice Marinković, jednoglasno je odlučila da nagradu dodeli studentkinji Neveni Savić za rad Carmina figurata od postanka do srpskog baroka (Žefarović i Orfelin), uzimajući u obzir samostalnost u istraživačkom radu, dobro poznavanje literature i značaj ove nedovolјno istražene teme.

Nagrada Borivoje Marinković ustanovlјena je 2012. godine i dodelјuje se najbolјi studentski rad  iz starijih oblasti srpske književnosti (od prvih začetaka do 19. veka) kao podsticaj za rad, kreativnost i razvijanje lјubavi i interesovanja za starije periode srpske književosti. Nagrada se dodelјuje u spomen na profesora Borivoja Marinkovića, koji je svoje prve radove objavio još kao student, a čitav univerzitetski radni vek proveo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za srpsku književost
Porodica Marinković

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu