Početna >

UPIS STUDENATA U NAREDNU GODINU STUDIJA
ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

 

OD 19. 9. 2016. DO 30. 9. 2016. GODINE od 10:30 do 13:00

U NAREDNU GODINU STUDIJA MOGU SE UPISATI SLEDEĆI STUDENTI:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (OAS):

- Svi studenti koji su u šk. 2015/2016. godini bili na budžetu i ostvarili 60, 120 ili 180 ESPB (čista godina)
- Svi studenti koji su u šk. 2015/2016. godini bili na samofinansiranju i ostvarili 60, 120 ili 180 ESPB (čista godina)
- Svi studenti koji su ostvarili manje od 37, 74 ili 111 ESPB (obnova godine)
Studenti koji obnavlјaju prvu i drugu godinu (imaju manje od 37 ESPB), moraju da se uklope u nov nastavni plan i program.
- Studenti završne godine studija koji u školskoj 2016/17. godini produžavaju studije (četvrta godina - produžeci)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (MAS):

- Studenti završne godine studija koji u školskoj 2016/17. godini produžavaju studije
- Studenti prve godine master studija Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje koji su u šk. 2015/2016. godini ostvarili manje od 37 ESPB (obnova godine)

DOKTORSKE STUDIJE (DS): Upis od 19. septembra do 24. oktobra 2016. godine

Napomena: Svi studenti koji ne iskoriste mogućnost ranijeg upisa do 30. 9. 2016. godine, mogu se upisati od 10. 10. 2016. godine!!!

NAPOMENA:

MOLIMO SVE STUDENTE KOJI IMAJU PRAVO UPISA PREMA NAVEDENIM USLOVIMA DA ISKORISTE PRILIKU I RANIJE UPIŠU GODINU, KAKO SE NE BI STVARALA NEPOTREBNA GUŽVA I ČEKANјE U REDU.

TAKOĐE VAS MOLIMO DA PRE DOLASKA NA ŠALTER, PROVERITE NA VAŠEM STUDENTSKOM NALOGU DA LI SU VAM SVI ISPITI ZAVEDENI. UKOLIKO NISU MOLIMO ZA STRPLjENјE JER NISU SVI ZAPISNICI IZ SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA SPROVEDENI.
SVE UPLATE ZA UPIS IZVRŠITE PREKO VAŠEG STUDENTSKOG NALOGA I PRE DOLASKA NA ŠALTER PROVERITE DA LI SE UPLATA NALAZI NA VAŠEM RAČUNU.

 

UPIS u narednu godinu studija od 10. 10. 2016. godine za sve studente koji nisu iskoristili/ostvarili mogućnost ranijeg upisa
Šalteri Studentske službe za vreme upisa rade od 9:00 do 13:00

VAŽNO:
- Studenti koji nisu ostvarili 60, 120 ili 180 ESPB u šk. 2015/16. godini upisivaće se u narednu godinu studija od 10. do 21. oktobra 2016. godine nakon što se objave zvanični uslovi upisa za ostvarivanje prava na budžetska mesta
- 6. oktobra biće istaknuta preliminarna rang lista sa ukupnim brojem bodova za upis u narednu godinu studija
- 7. oktobra studenti će imati pravo na žalbu ukoliko im bodovi nisu dobro obračunati
- 7. oktobra biće objavlјena konačna rang lista

ŠTA JE POTREBNO ZA UPIS?

- 2 ŠV OBRAZAC
- INDEKS
- PEČAT IZ SEMINARSKE BIBLIOTEKE
- UPLATA
Uplatu izvršite elektronskim putem, obavezno proverite na vašem nalogu da li su vam sredstva prošla jer u suprotnom nećete moći da izvršite upis godine. Napominjemo da je neophodno da prođe dan ili dva od trenutka kada uplatite sredstva do trenutka kada vam se ista prikažu na računu.

Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

    • 1. rata prilikom upisa godine
    • 2. rata do 15. januara
    • 3. rata do 15. marta
    • 4. rata 1. juna

Prilikom upisa:

- budžetski studenti (OAS) plaćaju troškove upisa i osiguranja u iznosu od 7.000 dinara

- samofinansirajući studenti (OAS) plaćaju troškove upisa i osiguranja u iznosu od 7.000 dinara i prvu ratu školarine (iznos od 16.250 ili 24.000 dinara)

- studenti (OAS i MAS) koji obnavlјaju godinu treba da izvrše uplatu u iznosu od 12.000 ili 16.000 dinara u zavisnosti od studijske grupe

- studenti (OAS) koji prvi put produžavaju završnu godinu studija treba da uplate iznos od 5.000 dinara a studenti koji drugi, treći ili četvrti put produžavaju završnu godinu studija plaćaju iznos od 9.000 dinara

- studenti (MAS) koji prvi put produžavaju završnu godinu studija treba da uplate iznos od 5.000 dinara a studenti koji drugi put produžavaju završnu godinu studija plaćaju iznos od 9.000 dinara

- Studenti doktorskih studija (DS) plaćaju redovne troškove upisa (20.000 dinara) i prvu ratu školarine (30.000 dinara)
- Studenti doktorskih studija (DS) koji obnavlјaju godinu plaćaju (20.000 dinara po semestru)
- Studenti doktorskih studija (DS) koji prvi put produžavaju završnu godinu studija treba da uplate iznos od 5.000 dinara a studenti koji drugi ili treći put produžavaju godinu plaćaju iznos od 9.000 dinara

Svi troškovi upisa predviđeni su cenovnikom Filozofskog fakulteta za školsku 2016/2017. godinu.

Šalteri Studentske službe za vreme upisa rade od 9:00 do 13:00

Filozofski fakultet

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu