Početna >

Poziv za predaju radova za časopis
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 

Pozivamo nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu da svojim prilogom doprinesu kvalitetu 41. broja Godišnjaka Filozofskog fakulteta.

Četrdeset prvi broj je u pripremi, i rok za predaju radova je 1. jul 2016. godine.
Radove možete predati sekretaru redakcije, kabinet 403, u Centralnoj biblioteci Fakulteta.

U prilogu dostavljamo i uputstva za pripremu rukopisa.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu