Početna >

Novi broj slovačkog studentskog časopisa Traf!

 

Novi broj slovačkog studentskog časopisa Traf! dostupan je u elektronskoj formi bloga.

Aktuelni broj slovačkog studentskog časopisa Traf! donosi tekstove na temu stvaralaštva i traži odgovore na pitanja o izvorima kreativnosti, da li putovanja i mobilnost podstiču stvaralaštvo?

Čitajte poeziju savremenih slovačkih autora Petra Šuleja i Katarine Kucbelove, (ne samo) nagrađene tekstove studenata slovakistike na domaćim i inostranim književnim konkursima, saznajte, šta se u protekloj akademskoj godini dešavalo na Odseku za slovakistiku.

Nisu izostale ni stalne rubrike, prikaz knjige i testiranje jezičkih veština studenata.
Izvršna urednica aktuelnog broja i bloga je studentkinja doktorskih studija ma Anna Margareta Valent, lektor prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Odgovorna urednica časopisa je doc. dr Marina Šimak Spevakova.

Pripravili sme nové číslo slovenského študentského časopisu Traf!, ktoré tento raz prezentujeme v elektronickej podobe blogu.

Najnovší Traf! prináša texty o tvorivosti a pokúša sa odpovedať na otázky ako, kde sú pramene tvorivosti, podnecujú zájazdy a mobility kreativitu a iné.

Čítajte básne súčasných slovenských autorov Petra Šuleja a Kataríny Kucbelovej, (nielen) odmenené práce študentov slovakistiky z domácich a zahraničných literárnych súťaží! Zistite tiež, aké podujatia sa uskutočnili na Oddelení slovakistiky FF UNS v uplynulom školskom roku.

V našom časopise nechýbajú ani pravidelné rubriky, recenzia knihy a jazykové cvičenia.
Výkonnou redaktorkou najnovšieho čísla a blogu je doktorandka Ma. Anna Margaréta Valentová, texty lektorovala prof. PhDr. Marta Součková, PhD., zodpovednou redaktorkou časopisu je doc. Dr. Marína Šimáková Speváková.

http://casopistraf.blogspot.rs/

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu