Početna > Vesti>

PROGRAM USAVRŠAVANJA AKADEMSKOG
OSOBLJA UNIVERZITETA - PRIJAVE

Univerzitet u Novom Sadu, uz pomoć Fondacije kralja Boduena, otvara prijave za učesnike na trening programima u okviru projekta TRAIN.

Programi su prvenstveno namenjeni mlađim akademskim radnicima Univerziteta, asistentima, istraživačima pripravnicima, istraživačima saradnicima, saradnicima u nastavi, studentima doktorskih studija. Prijave su otvorene za sve zainteresovane.

Programi:
1. Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata - društvene i humanistićke nauke
predavači: prof. dr Mirko Savić, doc. dr Tanja Jevremov
mogući termini: 17. i 18.11; 20. i 21.11;  24. i 25.11: u prijavi naglasiti koji termin odgovara

2. Metodologija istraživanja, naučko pisanje i prezentacija rezultata - prirodne i tehničke nauke
predavači: prof. dr Aleksandar Takači, prof. dr Ivana Štajner-Papuga
održavanje: 24. i 25.11.

3. Didaktika i dizajn kurikuluma u visokom obrazovanju
predavači: prof. dr Jasna Adamov, prof. dr Jovana Milutinović
održavanje: 17. 18. i 19.11.

4. Priprema projektnih aplikacija i menadžment projekata
predavači: prof. dr Saša Bošnjak, doc. dr Mladen Radišić
održavanje: 10. i 11.11.

5. Prezentacione i komunicacione veštine
predavači: prof. dr Mirna Radin-Sabadoš, prof. dr Ira Prodanov-Krajišnik
održavanje: 13. i 14.11.
Program se održava na engleskom jeziku.

6. Preduzetničke veštine
predavači: doc. dr Nemanja Davidović, doc. dr Stevan Milisavljević
održavanje: 26.11.

7. Umrežavanje i timski rad
predavači: doc. dr Veljko Jovanović, doc. dr Jasmina Pekić
održavanje: 6.11.

Učešće u programima je besplatno.
Svi učesnici će na kraju programa dobiti sertifikat o učešću.
Svi treninzi će se održati u Centralnoj zgradi Univerziteta.

INFO DAN

U ponedeljak, 20.10. u 12 časova, u Amfiteatru Univerziteta (Centralna zgrada), održaće se Info sesija, gde će ukratko biti predstavljen svaki od ponuđenih programa.
Pozivamo sve zainteresovane da dođu i upoznaju se sa mogućnostima.

NAČIN PRIJAVE

Moguće je prijaviti se na samo jedan, više ili sve programe.

Svi zainteresovani su mogu prijaviti slanjem mejla na adresu: milica.nerlovic@uns.ac.rs
subject: Prijava za TRAIN program

U mejlu naglasiti za koje se programe prijavljuje.

U prilogu mejla potrebno je poslati:
1. CV sa navedenim akademskim radom, publikacijama
2. Motivaciono pismo sa navedenom motivacijom i očekivanjima za svaki program za koji se aplicira
3. Dokaz trenutnog statusa (npr. potvrda studiranja na doktorskim studijama)
4. Samo za Prezentacione i komunikacione veštine - motivaciono pismo dostaviti na engleskom jeziku
5. Samo za Pripremu projektnih aplikacija i menadžment projekata - dostaviti pregled učešća na projektima (može u okviru CV-ja)

Rok: 26.10.

Projekat TRAIN
Univerzitet u Novom Sadu

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu