Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >

Radni kalendar za školsku 2019/2020. (pdf)
Radni kalendar za školsku 2018/2019.
(pdf)

Ispitni rokovi, termini prijavljivanja i održavanja ispita
u školskoj 2018/19. godini

Redovni ispitni rokovi

Ispitni rok
Prijava
Ispiti
 

Januarski

15.01. do 17.01.

21.01. do 31.01.

 

Februarski

01.02. do 05.02.

07.02 do 14.02.

 

Aprilski

25.03. do 28.03.

01.04. do 09.04.

 

Junski

27.05. do 30.05.

01.06. do 25.06.

 

Septembarski

26.08. do 29.08.

02.09. do 10.09.

 

Oktobarski

11.09. do 17.09.

19.09. do 26.09.

Vanredni ispitni rokovi za sve studente

Ispitni rok
Prijava
Ispiti
 

Novembarski

13.11. do 15.11.

19.11. do 25.11.
(održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

 

Decembarski

03.12. do 06.12.

10.12. do 16.12.
(održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

 

Martovski

04.03. do 07.03.

11.03. do 17.03.
(održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

 

Majski

06.05. do 09.05.

13.05. do 19.05.
(održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

- Overa zimskog semsetra je 18. februara 2019. godine
- Overa letnjeg semestra je 1. juna 2019. godine

- Studentska evaluacija za zimski semestar održaće se od 15. do 17. januara 2019. godine
- Studentska evaluacija za letnji semmestar održaće se od 27. do 30. maja 2019. godine


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu