Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Linkovi

   

Početna > Fakultet >
Sticanje naučnih zvanja - Formulari

 

Izveštaj o sticanju naučnog zvanja
Izveštaj o sticanju istraživačkog zvanja
Rezime izveštaja o kandidatu za sticanje naučnog zvanja

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu