Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Linkovi

   

Početna >
Pristupno predavanje

Na osnovu Pravilnika o pristupnom predavanju od 10. 11. 2016. godine, Komisija za izbor u zvanje jednog nastavnika za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Istorija Osmanskog carstva i predmeti iz opšte istorije novog veka), imenovana na sednici Izbornog veća  održanoj 23.2.2018, organizuje pristupno predavanje prijavlјenih kandidata.

Prijavila su se tri kandidata: dr Miroslav Pavlović, dr Melina Rokai i dr Vladimir Abramović.

Predavanje na temu pristupnog predavanja iz predmeta Istorija Osmanskog carstva pod nazivom: Doba lala u osmanskoj istoriji i kulturi.
                       
održaće se 19. aprila 2018.  u  13,30 časova u učionici 301/III  na Filozofskom fakultetu pred Komisijom u proširenom sastavu, u skladu sa Pravilnikom:

prof. dr Duško Kovačević,
prof. dr Đorđe Đurić,
prof. dr Bilјana Šimunović Bešlin
prof. dr Dragica Kolјanin 
Dragana Lazić Stojković, student DAS istorije.

 

dr  Miroslav Pavlović,
dr Melina Rokai,
dr Vladimir Abramović

ODRŽAĆE PRISTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA

TEMA: Doba lala u osmanskoj istoriji i kulturi

KOMISIJA:
prof. dr Duško Kovačević
prof. dr Đorđe Đurić
prof. dr Bilјana Šimunović Bešlin
prof. dr Dragica Kolјanin 
Dragana Lazić Stojković, student DAS istorije

VREME I MESTO: 19.4.2018. 13,30 ČASOVA, UČIONICA 301/III NA FILOZOFSKOM FAKULTETU 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu