Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Javne nabavke u otvorenom postupku

2019.

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge servisiranja mašine za pranje podova i usisivača, JN 44/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge štampanja, JN 42/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

◦ Javna nabavka u otvorenom postupku, sitan alat i potrošni materijal za održavanje zgrade Fakulteta, JN 36/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke radova na proširenju računarske mreže u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 29/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke radova, popravka i ugradnja podnih obloga, JN 28/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka javne nabavke

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge korišćenja više softvera, JN 27/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Pitanja i odgovori 2
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, Microsoft licence, JN 26/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge održavanja aparata za gašenje požara i hidranata, JN 20/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge održavanja i servisiranja tehničkih sistema u zgradi Filozofskog fakulteta (tri partije), JN 18/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke prozorskih zastora (venecijaneri), JN 17/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke radova na popravci i zameni podnih obloga u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 15/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge redovnog servisa klima uređaja u zgradi Filozofskog fakultet, JN 13/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke radova, sukcesivno vršenje molersko-farbarskih i gipsarskih radova u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 12/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge periodične kontrole liftova u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 11/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna konkusne dokumentacije
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge prevoza sa vozačem, JN 10/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge, licenca za trajno korišćenje softvera NVIVO 12 Plus, JN 9/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke električne energije (potpuno snabdevanje), JN 8/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge, hitne intervencije na održavanju zgrade Filozofskog fakulteta, JN 7/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda 2
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke i isporuke  audio i vizuelne opreme i rezervnih delova (sukcesivna nabavka), JN 4/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o obustavi postupka
- Odluka o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka i isporuka tonera, JN 3/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge, održavanje računara i računarske mreže, 2/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, računari i računarska oprema, 1/2019.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
-
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu